Općina Kiseljak


Kontakt

kontakt2t.fw

Brojač

783313
DanasDanas411
JučerJučer479
Tekući tjedanjTekući tjedanj3224
Tekući mjesecTekući mjesec7546
UkupnoUkupno783313

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 25 


 

 

Tajnik općinske uprave obavlja poslove od značaja za unutarnju organizaciju i rad jedinstvenog organa uprave i u tom cilju vrši sljedeće poslove:

 

  • koordinira i usmjerava rad svih službi za upravu utvrđenih u članku 3. ovog pravilnika, u obavljanju poslova iz nadležnosti tih službi
  • osigurava izradu godišnjeg programa rada jedinstvenog općinskog organa uprave i njegovu realizaciju putem rukovoditelja službi za upravu koji rukovode tim službama, kao i izradu godišnjeg izvještaja o radu jedinstvenog organa uprave koji općinski načelnik podnosi općinskom vijeću
  • odgovoran je za korištenje financijskih sredstava koja su proračunom općine predviđena za rad službi za upravu, kao i korištenje materijalnih i ljudskih potencijala u tim službama, u skladu sa ovlaštenjima koja na njega prenese općinskinqčelnik posebnim rješenjem
  • svakodnevno kontaktira sa općinskim načelnikom i osigurava sprovođenje svih naloga i zahtjeva koje mu odredi općinski načelnik, a koji se odnose na pitanja iz nadležnosti službi za upravu
  • planira i osigurava stručno obučavanje i osposobljavanje državnih službenika i namještenika službi za upravu
  • Vrši i sve druge poslove koji se odnose na rad službi za upravu za koja ga ovlasti općinski načelnik
  • Tajnik općinske uprave za svoj rad i koordiniranje i usmjeravanje rada službi za upravu odgovara općinski načelnik

    Ažurirano Ponedjeljak, 23 Lipanj 2014 10:31